PRIMARIA COMUNEI TOPALU

Judetul Constanta

2016» Bilant - la data de 31.03.2016 -
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.03.2016 -
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.03.2016 -
» Plati restanta - Total - la data de 31.03.2016 -
» Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici - la data de 31.03.2016 -
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.03.2016 -
» Situatia activelor si datoriilor financiara ale institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.03.2016 -
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 31.03.2016 -
» Balanta - de la data de 01.01.2016 pana la data de 31.03.2016 -
» Buget general - pe anul 2016 -
» Buget general - pe anul 2016 -
» Bilant - la data de 31.03.2016 -
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.03.2016 -
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.03.2016 -
» Plati restante - Total - la data de 31.03.2016 -
» Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici - la data 31.03.2016 -
» Situatia unor indicatori referitoari la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.03.2016 -
» Situatita activelor si datoriilor financiare ale instituiilor publice din administratia locala - la data de 31.03.2016 -
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 31.03.2016 -
» Balanta - de la data de 01.01.2016 pana la data de 31.03.2016 -
» Bilant - la data de 30.06.2016 -
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 30.06.2016 -
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 30.06.2016 -
» Plati restanta - Total - la data de 30.06.2016 -
» Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici - la data de 30.06.2016 -
» Situatia unor indicatori referitoari la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 30.06.2016 -
» Situatita activelor si datoriilor financiare ale instituiilor publice din administratia locala - la data de 30.06.2016 -
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 30.06.2016 -
» Balanta - de la data de 01.01.2016 pana a data de 30.06.2016 -
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de dezvoltare -
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de functionare -
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli -
» Situatia fluxurilor de trezorerie - -
» Contul de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de dezvoltare -
» Contul de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de functionare -
» Contul de exectue al bugetului local - Venituri -
» Buget general - pe anul 2016 -
» Tabel functii - primaria Topalu -
» HCL nr. 75/2016 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 -