PRIMARIA COMUNEI TOPALU

Judetul Constanta

2015» Bilant - la data de 31.03.2015 -
» Contul de rezultat patrimonial - la data 31.03.2015 -
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.03.2015 -
» Plata restanta - Total - la data 31.03.2015 -
» Sinteza platitor restante si a arieratelor - la data de 31.03.2015 -
» Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici - la data 31.03.2015 -
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.03.2015 -
» Situatia activelor si datoriilor financiara ale institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.03.2015 -
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 31.03.2015 -
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare -
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare - -
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare -
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli -
» Balanta - de la data de 01.01.2015 pana la data de 31.03.2015 -
» Situatia fluxurilor de trezorerie - -
» Contul de executie al bugetului local - Venituri -
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare -
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare -
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenitii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare -
» Bilant - la data de 30.06.2015 -
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 30.06.2015 -
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 30.06.2015 -
» Plati restanta Integral de la buget(Sursa A) - la data de 30.06.2015 -
» Situatia Centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale - la data de 30.06.2015 -
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 30.06.2015 -
» Situatia activelor si datoriilor financiara ale institutiilor publice din administratia locala - la data de 30.06.2015 -
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 30.06.2015 -
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare -
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare -
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare - -
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli -
» Balanta - de la data de 01.01.2015 pana la data de 30.06.2015 -
» Situatia fluxurilor de trezorerie - -
» Contul de executie al bugetului local - Venituri -
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare -
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare -
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenitii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare -
» Bilant - la data 30.09.2015 -
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 30.09.2015 -
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 30.09.2015 -
» Plata restanta - Total - la data de 30.09.2015 -
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 30.09.2015 -
» Situatia activelor si datoriilor financiara ale institutiilor publice din administratia locala - la data de 30.09.2015 -
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare -
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare -
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli total -
» Balanta - de la data de 01.01.2015 pana la data de 30.09.2015 -
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare -
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare -
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenitii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare -
» Contul de executie al bugetului local - Venituri total -
» Bilant - la data de 31.12.2015 -
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2015 -
» Venituri, cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale - -
» Plati restanta Integral de la buget(Sursa A) - la data de 31.12.2015 -
» Sinteza platitor restante si a arieratelor - la data de 31.12.2015 -
» Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici - la data de 31.12.2015 -
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.12.2015 -
» Situatia modificarilo in structura activelor nete/capitalurilor proprii - -
» Situatia activelor si datoriilor financiara ale institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.12.2015 -
» Situatia activelor fixe neamortizabile - la data de 31.12.2015 -
» Situatia activelor si datoriilor financiara ale institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.12.2015 -
» Balanta - de la data de 01.01.2015 pana la data de 31.12.2015 -
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 31.12.2015 -
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare -
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare -
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare - -
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli total -
» Situatia fluxurilor de trezorerie - -
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare -
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare -
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenitii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare -