PRIMARIA COMUNEI TOPALU

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL

Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1 privind aprobarea utilizarii in anul 2019, a disponibilului din excedentul bugetului aferent anului 2018
» HCL nr. 2/29.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2019 [...]
» HCL nr. 3/29.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni si de interes local, pentru persoaele care presteaza o munca nerenumerata in folosul comunitatii in anul 2019
» HCL nr. 4/29.01.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2019
» HCL nr. 5/29.01.2019 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare [...]
» HCL nr. 6/29.01.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 47/28.07.2017 [...]
» HCL nr. 7/29.01.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 96/20.12.2018 [...]
» HCL nr. 8/29.01.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 21/27.03.2017 [...]
» HCL nr. 9/28.02.2019 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar la trimestrul IV al anului 2018
» HCL nr. 10/28.02.2019 privind aprobarea utilizarii in anul 2019, a disponibilului din excedentul bugetului local aferent anului 2018
» HCL nr. 11/28.02.2019 privind aprobarea alocarii unei sume de bani in vederea organizarii unor manifestari cultural-artistice [...]
» HCL nr. 12/28.02.2019 privid modificarea si completarea HCL nr. 89/27.11.2018 [...]
» HCL nr. 13/28.02.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 96/20.12.2018 [...]
» HCL nr. 14/28.02.2019 privind modificarea pretului la apa potabila [...]
» HCL nr. 15/29.03.2019 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie [...]
» HCL nr. 16/29.03.2019 privind apobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii [...]
» HCL nr. 17/29.03.2019 privind revocarea HCL nr. 89/27.11.2018
» HCL nr. 18/29.03.2019 privind organizarea retelei scolare in comuna Topalu [...]
» HCL nr. 19/29.03.2019 privind trecerea unor impbile din domeniul privat al comunei Topalu in domeniul public al comunei Topalu
» HCL nr. 20/29.03.2019 privind aprobarea unor masuri privind utilizarea sigilului Consiliului Local al comunei Topalu [...]
» HCL nr. 21/29.03.2019 privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Topalu
» HCL nr. 22/29.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 23/12.04.2019 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare separata [...]
» HCL nr. 24/12.04.2019 privind avizarea tarifelor pentru unele activitati [...]
» HCL nr. 25/12.04.2019 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale [...]
» HCL nr. 26/12.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 27/17.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 28/17.05.2019 privind aprobarea situatiilor financiare anuale [...]
» HCL nr. 29/17.05.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 30/17.05.2019 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe trimestrul 1 al anului 2019
» HCL nr. 31/17.05.2019 privind aprobarea alocarii unei sume de bani necesara pentru festivitatea Zilei eroilor
» HCL nr. 32/17.05.2019 privind aprobarea alocarii unei sume de bani necesara pentru organizarea Zilei copilului - 1 iunie
» HCL nr. 33/17.05.2019 privind aprobarea Documentatiei Studiu de fezabilitate [...]
» HCL nr. 34/17.05.2019 privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Topalu
» HCL nr. 35/17.05.2019 privind asigurarea serviciilor de consultanta pentru indeplinirea obiectvelor anuale [...]
» 2018
» 2017