PRIMARIA COMUNEI TOPALU

Judetul Constanta

BUGET» Bilant - la data de 31.03.2015
» Contul de rezultat patrimonial - la data 31.03.2015
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.03.2015
» Plata restanta - Total - la data 31.03.2015
» Sinteza platitor restante si a arieratelor - la data de 31.03.2015
» Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici - la data 31.03.2015
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.03.2015
» Situatia activelor si datoriilor financiara ale institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.03.2015
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 31.03.2015
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare -
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli
» Balanta - de la data de 01.01.2015 pana la data de 31.03.2015
» Situatia fluxurilor de trezorerie -
» Contul de executie al bugetului local - Venituri
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenitii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare
» Bilant - la data de 30.06.2015
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 30.06.2015
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 30.06.2015
» Plati restanta Integral de la buget(Sursa A) - la data de 30.06.2015
» Situatia Centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale - la data de 30.06.2015
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 30.06.2015
» Situatia activelor si datoriilor financiara ale institutiilor publice din administratia locala - la data de 30.06.2015
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 30.06.2015
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare -
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli
» Balanta - de la data de 01.01.2015 pana la data de 30.06.2015
» Situatia fluxurilor de trezorerie -
» Contul de executie al bugetului local - Venituri
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenitii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare
» Bilant - la data 30.09.2015
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 30.09.2015
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 30.09.2015
» Plata restanta - Total - la data de 30.09.2015
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 30.09.2015
» Situatia activelor si datoriilor financiara ale institutiilor publice din administratia locala - la data de 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli total
» Balanta - de la data de 01.01.2015 pana la data de 30.09.2015
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenitii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare
» Contul de executie al bugetului local - Venituri total
» Bilant - la data de 31.12.2015
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2015
» Venituri, cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale -
» Plati restanta Integral de la buget(Sursa A) - la data de 31.12.2015
» Sinteza platitor restante si a arieratelor - la data de 31.12.2015
» Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici - la data de 31.12.2015
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.12.2015
» Situatia modificarilo in structura activelor nete/capitalurilor proprii -
» Situatia activelor si datoriilor financiara ale institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.12.2015
» Situatia activelor fixe neamortizabile - la data de 31.12.2015
» Situatia activelor si datoriilor financiara ale institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.12.2015
» Balanta - de la data de 01.01.2015 pana la data de 31.12.2015
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 31.12.2015
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare
» Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare -
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli total
» Situatia fluxurilor de trezorerie -
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare
» Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare
» Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenitii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare
» Bilant - la data de 31.03.2016
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.03.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.03.2016
» Plati restanta - Total - la data de 31.03.2016
» Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici - la data de 31.03.2016
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.03.2016
» Situatia activelor si datoriilor financiara ale institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.03.2016
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 31.03.2016
» Balanta - de la data de 01.01.2016 pana la data de 31.03.2016
» Buget general - pe anul 2016
» Buget general - pe anul 2016
» Bilant - la data de 31.03.2016
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.03.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.03.2016
» Plati restante - Total - la data de 31.03.2016
» Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici - la data 31.03.2016
» Situatia unor indicatori referitoari la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 31.03.2016
» Situatita activelor si datoriilor financiare ale instituiilor publice din administratia locala - la data de 31.03.2016
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 31.03.2016
» Balanta - de la data de 01.01.2016 pana la data de 31.03.2016
» Bilant - la data de 30.06.2016
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 30.06.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 30.06.2016
» Plati restanta - Total - la data de 30.06.2016
» Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici - la data de 30.06.2016
» Situatia unor indicatori referitoari la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - la data de 30.06.2016
» Situatita activelor si datoriilor financiare ale instituiilor publice din administratia locala - la data de 30.06.2016
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 30.06.2016
» Balanta - de la data de 01.01.2016 pana a data de 30.06.2016
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de dezvoltare
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de functionare
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli
» Situatia fluxurilor de trezorerie -
» Contul de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de dezvoltare
» Contul de executie al bugetului local - venituri - sectiunea de functionare
» Contul de exectue al bugetului local - Venituri
» Buget general - pe anul 2016
» Tabel functii - primaria Topalu