Print90
ANEXA 1C
la normele metodologice

Judetul CONSTANTA Registrul de evidenta
Primaria TOPALU Nr ........ din ......................

LISTA
preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de preemptiune
asupra ofertei de vanzare in ordinea rangului de preferinta

      Ca urmare a inregistrarii ofertei de vanzare depuse de VĪNA EMILIA impreuna cu DIBLA DRAGUTA, MIREA NICOLETA, VINA IOANA, VINA LAURENTIU, VINA NICU, in calitate de vanzatori co-proprietari, pe baza informatiilor cuprinse in oferta de vanzare au fost identificati urmatorii preemptori:

1. Coproprietari ai terenului a carui oferta de vanzare a fost inregistrata
Nr
crt
Nume si prenume persoana fizica/Denumire
persoana/persoane juridica/juridice, asociatii
si alte entitati fara personalitate juridica,
precum si persoane juridice care nu se
inregistreaza in registrul comertului
Adresa domiciliu/
resedinta/sediu
     

2. Arendas al terenului a carui oferta de vanzare a fost inregistrata
Nume si prenume arendas Domiciliu/
Sediu
   

3. Proprietari vecini ai terenului a carui oferta de vanzare-cumparare a fost inregistrata
Nume si prenume vecin 1. NEAGU CONSTANTA
2. NICOARA STEFAN
3. RADU ECATERINA


4. Statul roman, reprezentat prin Agentia Domeniilor Statului


PRIMAR SECRETAR
Murat Gheorghe Toma Cornelia